Η Business Care ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, σε Επιχειρήσεις & Οργανισμούς όλων των Κλάδων.

Ως εταιρεία, διαθέτουμε επίσημη αδειοδότηση ΕΞΥΠΠ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ) από το Υπουργείο Εργασίας, με Αριθμό Αδείας 37/ 22-02-2007.

Business Care

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από ένα ευρύ δίκτυο έμπειρου επιστημονικού προσωπικού, έχοντας ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Η κύρια νομοθεσία που αφορά το αντικείμενό μας είναι ο Ν.3850/2010, περί Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία.

Ολόκληρη η Νομοθεσία & η Νομολογία βρίσκεται εδώ, το οποίο αποτελεί τον επίσημο κρατικό φορέα πάνω στο Health and Safety at Work.

Είναι γνωστό πως πέραν των ασφαλών πρακτικών μιας επιχείρησης στο χώρο εργασίας, υπάρχουν και οι ασφαλείς συμπεριφορές των εργαζομένων αυτής, στον ίδιο χώρο.

Το motto ‘WE CARE’ της Business Care, έρχεται να ισορροπήσει μεταξύ της επιχείρησης και των ανθρώπων της, από το εργατοτεχνικό-διοικητικό προσωπικό έως και τον CEO.

Άλλωστε, το πλέον πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο ενός οργανισμού, είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό του.