Η κυρία Δημητρίου Ολίβια, είναι η Επιστημονική Υπεύθυνος όλων των Ιατρών Εργασίας της Business Care ΕΞΥΠΠ. Είναι από τους πρώτους Ιατρούς Εργασίας που κατέχουν την Ειδικότητα της Ιατρικής Εργασίας.

Διαθέτει 25ετή εμπειρία στο χώρο και έχει απασχοληθεί στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού & Δημόσιου τομέα της Ελληνικής Επικράτειας.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν το Αεροδρόμιο των Σπάτων & η ΕΥΔΑΠ. Η κυρία Δημητρίου κατέχει και την Ειδικότητα της Ψυχιατρικής.

Στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται οι τακτικές συγκεντρώσεις με το σύνολο των Ιατρών Εργασίας της Business Care, η συμβουλευτική σε κάθε ζήτημα που άπτεται της Ιατρικής Εργασίας, η επικαιροποιημένη γνώση για κάθε τι καινούριο προκύπτει εντός ή εκτός της χώρας, όσον αφορά τη νομοθεσία για την Υγεία στο χώρο Εργασίας & η επικοινωνία με τους πελάτες/επιχειρήσεις, με στόχο την ενημέρωση αυτών για θέματα Ασφάλειας & Υγείας στον Εργασιακό χώρο.

Η κυρία Δημητρίου είναι συνεργάτης της εταιρείας από την έναρξη της λειτουργίας μας (2006), έχοντας μέχρι σήμερα βοηθήσει σε μέγιστο βαθμό, στο χτίσιμο του καλού ονόματος της Business Care, όσον αφορά τις υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας, με ταυτόχρονη ενασχόλησή της στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της ΕΞΥΠΠ, με στόχο την συνεχή και δυναμική βελτίωση των Υπηρεσιών μας.

Υπήρξε αρωγός σε κάθε ζήτημα που προέκυπτε, έχοντας την απαραίτητη γνώση και εμπειρία επίλυσης των θεμάτων της Ιατρικής, σε εργαζομένους μας, συνεργάτες μας, αλλά και στους πελάτες μας.