Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς, ανά την Ελληνική Επικράτεια. Μια σύντομη & συνοπτική αναφορά σε αυτούς, θα ήταν:

 • Teleperformance Greece… Πολυεθνική, τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών σε Παγκόσμια κλίμακα. Πελάτες της οι Microsoft, Apple, Drobox, Audi, η μεγαλύτερη εταιρεία στα social media κτλ. Σύνολο εργαζομένων… 8.500.
 • Randstad Hellas… Πολυεθνική, παροχή εργαζομένων σε εταιρείες. Πελάτες της η Teleperformance, η L’ Oreal, η LG, η Philips, η WATT+VOLT, η ΡΕΗΚΑΠ κτλ. Σύνολο εργαζομένων… 5.000.
 • Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας… Σύνολο εργαζομένων… 2.000.
 • Elpen… Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία. Σύνολο εργαζομένων… 700.
 • Φαρμέξ/Παφάρμ… Φαρμακαποθήκες, από τις παλαιότερες εταιρείες στο χώρο. Σύνολο εργαζομένων… 300.
 • Foodlink Logistics… Ηγέτιδα στο νευραλγικό χώρο των Logistics, με 15 μεγάλα κέντρα διανομής προϊόντων. Σύνολο εργαζομένων… 600.
 • Ολυμπιακή ΑΒΕ Χελιού & Σολομού… Ολλανδική Πολυεθνική στην Πρέβεζα. Επεξεργασία & Συσκευασία Ψαριών. Σύνολο εργαζομένων… 250.
 • Generali Hellas… Ασφαλιστική εταιρεία. Σύνολο εργαζομένων… 250.
 • Δήμος Χαϊδαρίου… ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Σύνολο εργαζομένων… 1.000.
 • Σταματίου & ΥΙΟΙ… Βιομηχανία Πλαστικών, με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα. Σύνολο εργαζομένων… 200.
 • Lightship Chartering… Ναυτιλιακά. Σύνολο εργαζομένων… 100.
 • Lr Health and Beauty Systems…. Γερμανική Πολυεθνική, καλλυντικά. Σύνολο εργαζομένων… 100.
 • Νεογάλ Α.Ε… Γαλακτοβιομηχανία. Σύνολο εργαζομένων…150.

Συνοψίζοντας, επί συνόλου περίπου 100 εταιρειών/πελατών μας, μπορούμε να αναφέρουμε πως καλύπτουμε σε χοντρικό υπολογισμό, περίπου 50.000 εργαζόμενους, διαφόρων ειδικοτήτων και αντικειμένων.