Τμήμα της Ιατρικής Εργασίας

Στο τμήμα της Ιατρικής Εργασίας, συνεργαζόμαστε με 25 Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας.

Η κυρία Δημητρίου Ολίβια, Επιστημονική Υπεύθυνος όλων των γιατρών μας, διαθέτει της ειδικότητα της Ιατρικής Εργασίας, καθώς και της Ψυχιατρικής.

Έχει μακροχρόνια εμπειρία στην Υγεία στο χώρο Εργασίας, καθώς υπήρξε από τους πρώτους γιατρούς στην Ελλάδα που έλαβαν τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Στο τμήμα εντάσσεται και η Νοσηλεύτρια Εργασίας.

Τμήμα του Τεχνικού Ασφάλειας

Στο τμήμα του Τεχνικού Ασφάλειας, συνεργαζόμαστε με 25 Τεχνικούς Ασφάλειας, οι οποίοι στο σύνολό τους είναι πιστοποιημένοι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εργασίας www.sepenet.gr.

Ο κύριος Αψερίδης Ιωάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος όλων των τεχνικών μας, είναι Χημικός Μηχανικός, με μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία.

Οι ειδικότητες των Τεχνικών Ασφαλείας είναι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί Μηχανικοί & Πολιτικοί Μηχανικοί.

Τμήμα του Σύμβουλου Ψυχικής Υγείας

Στο τμήμα του Σύμβουλου Ψυχικής Υγείας, διαθέτουμε Εργασιακούς Ψυχολόγους, οι οποίοι εργάζονται σε καθημερινή βάση σε εγκαταστάσεις μεγάλων πελατών μας.

Επόπτρια Ψυχολόγος όλων των Συμβούλων Ψυχικής Υγείας, είναι η κυρία Ανυφαντή Ελένη, Διδακτορική Νευροψυχολόγoς Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Tμήμα του GDPR

Στο τμήμα του GDPR, διαθέτουμε DPO, οι οποίοι σχεδιάζουν και υλοποιούν ολόκληρο το σύστημα τήρησης και παρακολούθησης της διαδικασίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο κύριος Ζαρκινός Αργύριος, ηγείται όλων των GDPR συμβούλων, καθότι είναι ένας από τους πρώτους στη χώρα μας, ο οποίος πιστοποιήθηκε ως DPO από την TUV AUSTRIA-HELLAS.