Κουντουριώτου 14, Μελίσσια +30 210 63 97 144 info@businesscare.gr

Η Ιατρική Εργασίας αποτελεί μια ξεχωριστή ειδικότητα ανάμεσα στις άλλες ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες υφίστανται διεθνώς.

Οι αρμοδιότητες και οι πράξεις του Ιατρού Εργασίας υπαγορεύονται από τους κανόνες μιας συνεχώς εξελισσόμενης ιατρικής επιστήμης και περιγράφονται στην Εθνική Νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Η παροχή υπηρεσιών υγείας για την αντιμετώπιση των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης του εργασιακού πληθυσμού, αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο της στρατηγικής για τη δημόσια υγεία.

Η ευρεία αναγνώριση των οικονομικών, κοινωνικών και υγειονομικών οφελών που επιτυγχάνονται με την παροχή των υπηρεσιών αυτών, καθώς και το διευρυνόμενο πρόγραμμα της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς της υγείας, έχουν ως απότοκο, αυτή να παρουσιάζει ταχεία εξέλιξη με το πέρας των τελευταίων ετών.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας, καλύπτει βάσει του Ν. 3850/2010, εταιρείες από 1 εργαζόμενο και άνω.

Οι βασικές του αρμοδιότητες είναι η Επιθεώρηση των Εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης, οι Ασκήσεις Εκκένωσης Κτηρίου, η εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, η Διεξαγωγή Μετρήσεων Θορύβου, Υγρασίας, Θερμοκρασίας, Ακτινοβολίας & τα Σεμινάρια Πυρασφάλειας.

Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας σε έναν χώρο εργασίας, συντελεί στην πρόληψη ψυχικών διαταραχών που εμφανίζονται συχνότερα στο εργασιακό περιβάλλον (π.χ. Σύνδρομο Καταπόνησης - Burn out ή διαφόρων Διαταραχών της Διάθεσης).

Επιπλέον, συμβάλλει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, ενισχύοντας τα ψυχικά αποθέματα και βελτιώνοντας τις ικανότητες του εργαζομένου να διαχειριστεί τυχόν αντιξοότητες της καθημερινότητας.

Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation) έχει ξεκινήσει σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο από 25/05/2018.

Το GDPR αφορά Φυσικά Πρόσωπα (χαρακτηρίζονται ως Υποκείμενα) και έχει να κάνει με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών.

Σχετικά με εμάς

Η Business Care ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, σε Επιχειρήσεις & Οργανισμούς όλων των Κλάδων.

Χρήσιμα

Επικοινωνία

Newsletter

Εγγραφείτε στα Newsletter μας