Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation) έχει ξεκινήσει σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο από 25/05/2018.

Το GDPR αφορά Φυσικά Πρόσωπα (χαρακτηρίζονται ως Υποκείμενα) και έχει να κάνει με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών.

Ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, καθώς διασφαλίζει την ελεύθερη ροή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ κρατών-μελών.